Apie Milonga Típica

Milonga%20tipica%20small1

Kodėl būtent Milonga Típica?

Klasikinė Buenos Airių milonga* nėra šiaip šokių vakaras, jis paklūsta per ilgą laiką susiformavusioms milongų tradicijoms. 

Šiais laikais, ypač už Buenos Aires ribų, "milongomis" yra vadinami praktiškai bet kokie tango šokių vakarai. Daugelis iš jų, deja, negali būti laikomi milongomis pagal tradicinį Buenos Aires supratimą.

Žodis Típica ("tipiškas") yra pasisavintas iš pavadinimo orquesta típica: taip nuo seno Argentinoje yra vadinami tradiciniai tango orkestrai.

Pavadinimu Milonga Típica siekiame pasakyti, kad mūsų organizuojamoje milongoje stengiamės populiarinti Buenos Airių milongų tradicijas, stengiamės šią milongą padaryti kiek galėdami tikresne, tipiškesne.

Kas, kokiu tikslu ir kam organizuoja Milonga Típica?

Milonga Típica organizatoriai yra Ramunė ir Evaldas. Jie abu šoka tango jau daugiau kaip dešimtmetį, Europoje ir Buenos Airėse. Jie taip pat organizuoja įvairius tango renginius savo draugams - tiems, kurie supranta, kokia nuostabi yra iš XX a. pirmos pusės mus pasiekusi socialinio šokio tradicija. Evaldas jau daug metų renka tango muzikos kolekciją ir yra pripažintas tango DJus. 

Klasikinių milongų Europoje ir bendrai kitur už Buenos Aires ribų rasti yra sunku. Nežinia ar išvis jų čia yra, todėl manome, kad Milonga Típica yra tikra naujovė, bent jau Lietuvos ir aplinkinių šalių tango bendruomenėse. Milonga Típica organizuodami mes siekiame bent iš dalies užpildyti tą spragą Vilniuje ir galbūt numalšinti Buenos Aires milongų ilgesio jausmą, tokį būdinga iš ten grįžusiems žmonėms, o taip pat žmonėms, kurie į Buenos Aires dėl įvairių priežasčių neturi galimybės nuvykti. 

Kas yra códigos?

Códigos de la milonga (žr. dar lietuviškai apie tai) yra nerašytos elgesio taisyklės, kurių laikomasi tradicinėse milogose. 

Códigos kažkada atsirado iš praktinių žmonių bendravimo poreikių. Iš tiesų, milonga yra tango renginys, kuriame laikomasi códigos, t.y. milonga ir códigos yra neatsiejamai susiję dalykai. Šiais laikais besikeičiant žmonių bendravimo įpročiams, keičiasi ir požiūris į códigos, jos yra atsiradusios praeityje, todėl dabar jų laikomasi nebent tik iš dalies. Taip yra net pačiame Buenos Airėse, jau nekalbant apie kitas pasaulio vietas, kur tos tradicijos dažnai išvis nėra žinomos. 

Ar Milonga Típica metu yra griežtai reikalaujama laikytis códigos?

Ne, jokių reikalavimų, juolab griežtų, neturime. Ir kaip galėtume?. Mes visi esame laisvi žmonės ir gyvename laisvoje šalyje. Visi turime teisę elgtis pagal mums įprastas normas, kurios, žinoma, verčia atsižvelgti į kitų žmonių norus ir skonius. Códigos yra laisvas pasirinkimas, ne reikalavimas. Tačiau ...

Milonga Típica mes rekomenduojame laikytis tam tikrų taisyklių (apie kurias kalbame žemiau), nes tai, ką per daug metų sugalvojo milongueros, yra labai praktiškos taisyklės, padedančios žmonių bendravimui. Códigos, jų laikymasis ir sukuria tą neužmirštamą tikros milongos dvasią. Jeigu jūs pabrėžtinai nesilaikysite tam tikrų taisyklių, gali būti, kad Milonga Típica jums nebus jauki.

Kas yra cabeceo?

Cabeceo yra viena iš códigos taisyklių. Cabeceo (arba kartais naudojamas žodis mirada) - tai vyro ir moters akių kontaktas, paprastai sėdint, ir, būtinai, linktelėjimas galva kviečiant šokti. Įvykus cabeceo, įvyksta dviejų žmonių susitarimas šokti. Jeigu nėra aiškaus akių kontakto, nėra ir susitarimo šokti. Tik įvykus cabeceo, vyras gali prieiti prie moters, tuomet ji atsistos, išeis į šokių aikštelę ir abu pradės šokti. Norintys šokti žmonės turi aktyviai ieškoti akių kontakto. Cabeceo meno reikia mokytis, nepatyrusiems tai nėra taip jau paprasta. Jei norite šokti, turite savo žvilgsnį padaryti prieinamą tiems, su kuriais norite šokti.

Kodėl Milonga Típica rekomenduoja naudotis cabeceo?

Todėl, kad tai labai praktiška. Cabeceo naudojimas leidžia išvengti keblių, orumą žeidžiančių situacijų, kuomet tenka pasakyti "ne" priėjusiam kviesti šokiui žmogui, su kuriuo šokti nenori. Niekas iš šalies nepastebi dviejų žmonių cabeceo, tik jiedu, todėl žmogaus orumas viešai nebus pažeistas, jei į jo kvietimą žvilgsniu nebus atsakyta. Jeigu moteris nenori šokti su vyru, ji į pastarąjį tiesiog nežiūri. Tas pat galioja vyrams.

Nekvieskite partnerio šokti, prieš tai neužmezgę akių kontakto per cabeceo.

Kodėl Milonga Típica vyrams ir moterims pasiūlo sėstis atskirai?

Taip yra daroma dėl cabeceo. Vyrai žiūri į moterų pusę, moterys - į vyrų, taip cabeceo tampa paprastesnis, natūralesnis, ypač tose palyginus nedidelėse salėse, kuriose vyksta Vilniaus milongos. Kita vertus, atsiranda tam tikra žaisminga įtampa, tarpo vyriškos ir moteriškos pusių. Šiaip ar taip, tango juk yra gyvenimo atspindys!

Jei jūs atėjote su pora ar mišria draugų grupe ir norite sėdėti kartu ir bendrauti tarpusavyje, žinoma, turėsite galimybę būti kartu, nes jums bus pasiūlyta sėdėti mišrioms kompanijoms skirtoje salės dalyje.

Milonga Típica šeimininkai jums atvykus pasveikins ir pasodins į tik jums skirtą vietą.

Kodėl Milonga Típica stengiamės gerai apšviesti šokių aikštelę?

Taip yra daroma dėl cabeceo. Prietemoje užmegzti aiškų akių kontaktą, ypač per nemažą atstumą, yra keblu, ypač per didesnį atstumą. Europoje paplitęs prietemos, kaip romantiškos aplinkos, įsivaizdavimas, tradicinėje milongoje yra problematiškas. Dėl panašios priežasties Milonga Típica nenaudoja žvakių.

Kita priežastis yra ta, kad milongoje prieš pakviesdami ką nors šokti, žmonės intensyviai stebi šokančius, norėdami  įvertinti šokimo kokybę ir tai, ar konkretus žmogus galėtų būti jam geru partneriu. Nesant geram apšvietimui, toks stebėjimas yra apsunkintas.

Kokia muzika yra grojama Milonga Típica?

Milonga Típica grojantys kviestiniai DJai daugiausiai groja tango muzika iš Aukso Amžiaus epochos t.y. įrašus iš 1927-1958 m. periodo, labai retai - vėlesnius arba ankstesnius. Muzika grojama suskirstyta tandomis ir atskirta kortinomis (žiūr. žemiau). 

Milonga Típica visada iš anksto paskelbia vakaro DJų: sekite skelbimus.

Milonga Típica, kaip taisyklė, negroja koncertinio tango, tango nuevo (pvz. Piazzolla), tango elektronikos, neo tango, tango fusion ir vadinamosios tango alternatyvos. Tačiau Milonga Típica jūs galite išgirsti intarpus įvairių latino ir Karibų ritmų (salsa, son, cumbia, merengue ir pan.), o taip pat svingą, fokstrotą ir pan.

Kas yra tanda? 

Tanda yra vadinama 4 arba 3 tango, valsai arba milongos (muzikos žanras), grojami iš eilės. Dvi tandos viena nuo kitos yra atskiriamos kortina (cortina - užsklanda). Kortina yra bet kokia ne-tango muzika, paprastai 20-50 sek. trukmės, gabalas. Kortinos metu šokti nepriimta.

Tradiciškai milongose yra šokama tandomis, t.y. porai pradėjus šokti, yra šokama iki tandos pabaigos. Pora gali pradėti šokti bet kurią tandos dainą, tačiau pasibaigus tandai (t.y. pasigirdus kortinai) pora baigia šokti ir visi grįžta į savo vietas. Pvz. pradėjus šokti trečiajį tandos tango, belieka pašokti tik 2 likusius tango.

Nutraukti tandą jai nepasibaigus vienos iš partnerių iniciatyva yra grubus nemandagumas, jūs tą darote tik jei to išties norite. Todėl prieš priimdami kvietimą, įsitikinkite, kad partneris jums tinka. Jei nesate tikras (-a), pradėkite tandą nuo antro, trečio arba ketvirto gabalo.

Kodėl Milonga Típica rekomenduoja su tuo pačiu partneriu šokti ne daugiau kaip vieną tandą iš eilės?

Todėl, kad tango milonga yra bendruomeninis dalykas, čia žmonės bendrauja tarpusavyje. Pašokęs su partneriu, leisk jam ar jai pašokti su kitais/kitomis. Vėliau galėsi jį/ją vėl pakviesti (jei sutarsite). Laikantis šitos taisyklės, tango šokėjų bendruomenė tampa atviresnė ir draugiškesnė. Juk toks ir yra tikslas.

Pagal klasikinius códigos yra laikoma, kad žmones, šokančius kelias tandas iš eilės, sieja kažkas daugiau, nei tango. Gal taip ir yra, ir nieko blogo čia nėra. Tačiau reikia suprasti: kiti šokėjų bendruomenės nariai stengsis nekviesti šokiui žmonių, kuriems patinka šokti tik vienas su kitu.

Todėl net artimoms poroms, kurios nori milongoje pašokti su įvairiais partneriais, rekomenduojame sėdėti atskirai, naudotis cabeceo ir nešokti vienas su kitu daugiau nei vieną tandą iš eilės.

Labai svarbu yra tai, kad pasibaigus tandai šokių aikštelė ištuštėtų: kitaip nebus įmanoma užmegzti cabeceo sekančiai tandai su ktoje sales pusėje sėdinčiai partneriais.

Kas yra ronda?

Ronda (ratas) yra vadinama šokančių porų judėjimas ratu prieš laikrodžio rodyklę. Tango, skirtingai nei tokie šokiai kaip salsa, lindyhopas, rokenrolas, nešokamas vienoje vietoje, tačiau visą laiką judama aištelėje. Svarbi milongos taisyklė - códiga - poros šokdamos neskubiai juda ratu - ronda - prieš laikrodžio rodyklę, prisitaikydamos vienos prie kitų tempo, vienos kitų nelenkdamos ir neužlaikydamos. Esant didelesnei salei arba žmonių kiekiui, paprastai susiformuoja kelios eilės, ratai, judančios ta pačia kryptimi. Geros tonas reikalauja, kad pora nekeistų savo pasirinktos eilės. Dėl sklandaus šokimo ratu pilna atsakomybė tenka vyrams, t.y. vedantiems.

Rondos laikymasis yra labai svarbus milongos dvasiai, bendruomeniškumo jausmui. Rondos laikymasis yra pagarbos vieni kitiems rodymas, jos nesilaikymas - atvirkščiai. Dėl šitos priežasties mes rekomenduojame Milonga Típica laikytis klasikinių Buenos Aires tango šokio stilių, kurie neleidžia plačių, neprognozuojamų aplinkiniams pavojingų judesių (tokių, kaip boleo ar gancho), o taip pat įvairių  "parodomųjų" figūrų ir kombinacijų, kurios yra atliekamos vienoje vietoje arba reikalauja erdvės, taip pažeidžiant rondą.

 


* Milonga yra socialinio šokio vakaras, kuriame šokamas tango, yra vadinamas milonga (tai, beje, afrikietiškos kilmės žodis, pasiekęs mus iš XIX a. kartu su tango kultūra. Šis žodis tango kontekste turi kelias prasmes).

Pastovūs Buenos Aires milongų lankytojai vadinami milongueros. Šiuo žodžiu šiais laikais apibūdinami vis negausesni senieji tango šokėjai, tie, kurie tango pradėjo šokti dar tais, Aukso Amžiaus laikais, iki 1950-ųjų, arba vėliau, bet ne vėliau nei 1980-ųjų tango renesansas. Milongueros yra žmonės, kurie atstovauja autentiškąją tango tradiciją, tačiau jų kasmet vis mažiau.