Balboa

Straipsnis yra perkeltas iš blogo Tango, etc, žiūr. originalą su komentarais.


Esu susipažinęs su keliomis visai skirtingomis socialinių šokių atmainomis, tačiau būtent Balboa įspūdžiais noriu pasidalinti su tango bendraminčiais ypatingai. Kodėl? Nes mano nuomone balboa gilumine prasme yra labai artimas autentiškam Argentinos tango. Šie du šokiai, kaip jokie kiti, gerai sugyvena vieno šokėjo asmenyje, be to, vienas kitą papildo. Tango vedimo įgūdžiai yra puikiai pritaikomi balboa šokime, o balboa savo ruožtu labai praplečia tango šokėjo muzikalumą. Be to - ir tai labai svarbu - balboa, kaip ir tango, reikalauja iš šokėjo tam tikros brandos, abu šokiai yra labiausiai priimtini jau šiek tiek suprantantiems apie gyvenimą žmonėms:)) Todėl turiu pagrindo manyti, kad tango šokėjai galėtų ne tik susidomėti balboa, bet galbūt net prisidėti prie to, kad Lietuvoje atsirastų daugiau šį šokį šokančių žmonių. 

Balboa yra porinis šokis, šokamas improvizuojant pagal muziką leading-following principu, t.y. toks pat, kaip ir kiti save gerbiantys socialiniai šokiai. Jis šokamas paprastai pagal greitą (dažnai - LABAI greitą) svingą, t.y. klasikinį, daugiausiai 1930-40-ųjų džiazą. Tango ir svingas - muzika mus pasiekusi iš skirtingų pasaulio vietų ir todėl labai skirtinga. Kita vertus, Argentinos tango ir balboa mus pasiekė iš tos pačios epochos ir juos abu sukūrė matyt labai panašiai galvojantys ir jaučiantys žmonės.

 

Šiais laikais žodžiu "balboa" dažniausiai vadinamas šokimas, kuriame iš tiesų yra naudojami keli gerokai besiskiriantys šokio stiliai. Siekiant juos atskirti vieną nuo kito, yra naudojami Pure Balboa (grynasis balboa) ir Bal-Swing pavadinimai.

 

Grynasis balboa (Pure Balboa arba Pure Bal) yra svingo šokio stilius, kilęs 1920-30-aisiais pietų Kalifornijos (Los Angeles apylinkių) šokių salėse (pavadinimas yra kilęs nuo kažkur ten esančio Balboa pusiasalio). Tai ir yra istoriškai "tikrasis" balboa, apie kurio kilmę ne viskas žinoma, kadangi senųjų balboa šokėjų jau nebėra gyvųjų tarpe. Grynasis Balboa šokamas glaudžiai apsikabinus.

 

Vėlesni šokėjai grynojo balboa žingsnelius įtraukė į savo pietų Kalifornijos stiliaus iš čarlstono kilusį šokimo stilių, taip ir vadinamą svingu. Taip atsirado tai, kas dabar dažnai vadinama Bal-Swing. Bal-Swing šokamas atvirame apsikabinime. Šiais laikais socialiniame šokime Pure Bal ir Bal-Swing stiliaus žingsneliai yra įprastai naudojami viename šokyje nesukant daug galvos dėl stilistinio grynumo, tačiau paprastai balboa šokėjai šiuos du stilius gerai skiria ir aiškiai supranta, kai pereina nuo vieno prie kito tame pačiame šokyje: tai dažniausiai akivaizdu, nes pereinama nuo glaudaus prie atviro apsikabinimo. Mums šis skirtumas taip pat yra svarbus, kadangi būtent tikrojo balboa - Pure Balboa - kultūra turi išties įdomių panašumų su autentišku Argentinos tango.

 

Štai klipas, kuriame matosi tikrasis, originalusis balboa, šokamas old-timers, t.y. žmonių, kurie balboa šokti išmoko dar anais, Aukso amžiaus laikais.

Iš čia nufilmuotų žmonių balboa šokimo mokėsi šiuolaikiniai mokytojai, šiais laikais populiarintantys balboa visame pasaulyje (kaip ir daugelis tarpukario šokimo stilių, balboa buvo iš esmės XX a. pabaigoje rekonstruotas ir atgaivintas kaip gyvas socialinis šokis). Beje, atkreipkite dėmesį, kad daugelis iš nufilmuotų pagyvenusių žmonių yra vedusios poros: sako jeigu balboa šokėjai vienas kitam patinka, tai visam gyvenimui :)

 

Balboa (Pure balboa) yra šokamas beveik vien tik glaudžiai apsikabinus, vedant krūtine. Jis yra pritaikytas šokti perpildytose šokių salėse, nes reikalauja visai nedaug vietos (daug mažiau nei pvz. lindyhopas). Pure Balboa šokimas iš esmės yra sinchroniškas poros pulsavimas (svingavimas) pagal muziką su įvairiais kojų judesiais žemiau kelių, pvz. "slysčiojimais" (shuffling). Sako, kad visas balboa vyksta žemiau kelių.

 

Grynasis balboa yra subtilus partnerių komunikavimas muzikoje, kuomet yra vedama išoriniam stebėtojui nepastebimais partnerės ašies postūmiais. Šiaip, išoriškai žiūrint grynasis balboa atrodo palyginus neišvaizdus šokimas. Kyla klausimas, o kodėl tada jis turėtų būti įdomus patiems šokėjams?

 

Įdomiai balboa charakterizavo Peter Loggins. Sako, atrodytų, pats vienodžiausias ir nuobodžiausias muzikantas visame džiazo orkestre yra būgnininkas: juk jis visą laika muša vieną ir tą patį ritmą. Bet jūs į jį geriau įsižiūrėkite: ar panašu, kad jam būtų nuobodu? You love the music, you love the girl and nothing else matters! Išties geras šokio esmės apibūdinimas.

 

Čia dar keletas Pure balboa pavyzdžių.

 

Šiame klipe nufilmuotas Peter Loggins, vienas žinomiausių balboa mokytojų (beje šį pavasarį buvęs Vilniuje ir net apsilankęs mūsų milongoje!), šokantis su 82 metų (!) partnere. Atkreipkite dėmesį į fone nesėkmingai bandančius šokti pagal tokią greitą muziką lindyhoperius. Pastarieji atrodo apgailėtinai :)

 

Dar vienas klipas su gražiu Pure Balboa pirmoje klipo minutėje (toliau nemažiau gražus Bal-Swing'as). Įdomu yra tai, kad čia yra nufilmuotos varžybos tarp socialinių šokėjų: labai paplitęs dalykas svingo šokių pasaulyje ir visiškai svetimas tango pasaulyje.

 

Bal-Swing'as šokamas pagal tokią pačią greitą muziką atvirame apsikabinime, jis yra pilnas sukinių ir kitų figūrų, daromų dideliu tempu efektingai plaikstantis merginos suknelei. Tai gražus, efektingas šokimo stilius, savo dvasia labai besiskiriantis nuo grynojo balboa, nors tas faktas visai netrukdo abiem šokimo būdais mėgautis viename šokyje.

 

Gražus Bal-Swing'o pavyzdys yra kaip šoka Mia Goldsmith (beje, buvusi Vilniuje) su partneriu Todd Yannacone.

 

Dar šiek tiek apie paraleles tarp grynojo balboa ir argentinos tango.

 

Pagrindinis išorinis šių dviejų šokių bendrumas: abu šokiai yra šokami glaudžiai apsikabinus (close embrace, un abrazo).

Esminis glaudaus apsikabinimo bruožas yra tas, kad partneriai šokio metu praktiškai nemato vienas kito, t.y. nemato partnerio kūno judesių, nebent akies krašteliu, tačiau labai gerai juos jaučia. Šis bruožas yra svarbus dalykas, jis nėra šiaip nedidelė stilistinė ypatybė, tačiau atspindi esmę: šokant balboa, kaip ir šokant tango, nėra tiek svarbu kaip atrodo, kiek svarbu koks jausmas. Tokius šokius dar kai kas vadina "intravertiškais".

 

Žinoma, ir tango, ir balboa šokimas iš šono atrodo estetiškai, šiaip ar taip visi nori atrodyti gražiai. Tačiau tai visai kitokia estetika, ji nėra efektinga, ji ateina ne iš noro pasidemonstruoti (show off), nesvarbu kam - partneriui ar žiūrovams - tačiau iš gilaus muzikalumo.

 

Apie balboa sakoma: "As soon as you start attracting attention to yourself, you [are] not doing Balboa anymore" (jei tik pradedate atkreipti kažkieno dėmesį į save, reiškia jūs šokat nebe Balboa). Tiesiog nuostabu, kaip toks posakis beveik tiksliai sutampa su Buenos Aires milongų codigos (tokios nerašytos, bet griežtos taisyklės, galiojančios tradicinėse Bs.As. milongose): atkreipti dėmesį į save laikoma blogu tonu.

Pripažinkime, toks požiūris LABAI skiriasi nuo tos dvasios, kurią randame "ekstravertiškose" šokių kultūrose, kai atkreipti dėmesį į save yra didelė viso malonumo dalis: lindyhope (kuris, beje, ir kilo iš sceninio šokimo), salsoje (jei nematysi partnerio, tai prapuls 80% prasmės) ir tango nuevo (kuris buvo specialiai sukurtas kaip sceninės-meninės išraiškos priemonė). Jau nekalbant apie pvz. reggaeton-ą, kuriame show off yra 100% prasmės :))

 

Dar yra vienas įdomus panašumas tarp tango ir balboa: abiejuose šokiuose moterys šoka avėdamos bateliais aukšta pakulne! (tiesa, balboa šokėjų pakulnė žemesnė nei tanguerų).