Eduardo y Gloria Arquimbau Facebook'e apie tandas ir kt.

Visai netyčia, sklaidant Facebook'o naujienas į akis krito vienas postas. Kažkas parašė savo sienoje klausimą apie tandas, kodėl jos tokios, o ne kitokios. Atsakymas, komentaro pavidalu, atėjo iš Facebook'o personažo, pasivadinusio GloriayEduardo Arquimbau. Tą įdomų komentarą apie tai, kaip atsirado tandos ir kitus įdomius dalykus, iškart nusikopijavau, kad neprapultų. Visa tai rasite žemiau. 

Gloria ir Eduardo Arquimbou yra pasaulyje labai garsi tango pora, milonguerai, ir atsimenantys Aukso amžiaus laikus, ir kurie taip pat naujaisiais laikais yra plačiai žinomi savo scenine veikla, taip pat ir garsiajame šou Tango Argentino, kuris sugražino tango populiarumą visame pasaulyje.

Šiame YouTube video jie šoka canyengue stiliumi.

 

O štai tas Feacebook'o komentaro vertimas. Originalus tekstas eina žemiau po jo.

 


[...] Iš kur atėjo tai, kad tango tandos yra iš 4 tango, ne 3 ir ne 5?

[...]

GloriayEduardo Arquimbau 

Tango pradžioje šokiams grodavo duetai ir trio, vienas gabalas (tango, tema) trukdavo ilgai, ilgiau nei 3 minutes, galėdavo trukti 6 ar 7 minutes, todėl poros pašokdavo vieną gabalą ir tuomet keisdavosi.

Vėliau atsirado radio įgarsinimas ir garso įrašymo įranga, tuomet tango orkestrai buvo priversti apriboti savo tango [įrašų ilgumą] daugiausiai trimis minutėmis.

30-aisiais pasirodė maestro Juan D'Arienzo orkestras ir visas jaunimas puolė šokti Tango Argentino, klubai atvėrė savo šokių aikšteles tam jaunimui šokti, pirkdavo populiarių orkestrų įrašus ir organizuodavo šokius. Mes, vaikinai, stovėdavome šokių aikštelės viduryje, o merginos, lydimos savo mamų, būdavo aplink šokių aikštelę. Mūsų tokių stovinčių, būdavo daug ir visi jauni, o TANDOS būdavo iš dviejų gabalų, siekiant, kad [partneriais] keistųsi dažnai ir taip galėtų pašokti visi. Tose vietose, kur žmonių būdavo mažiau, TANDOS būdavo iš trijų gabalų. 

Šokių aištelėse nebūdavo stalų ir visi šokdavome be pertraukų.

Trisdešimtmečiai eidavo šokti į [Buenos Aires miesto] centrą. Keturiasdešimtmečiai šokdavo Salonuose su Orkestrais ir tie Salonai jau turėdavo Stalus. Jaunimo šokiuose grodavo 50% tango, o kiti 50% būdavo džiazas, konga, rumba, valsas, milonga ir bolero.

Atėjus 60-iesiems, jaunimas nebeįsitraukdavo į tango, o po 80-ųjų, spektaklio Tango Argentino dėka, daug vyresnių žmonių grįžo į milongas, kur būdavo Stalai, o TANDOS būdavo iš trijų ar keturių gabalų. Be to, kadangi turistai nemėgsta šokti kitų Ritmų, grojamos tik Tango, Milongos ir Valsai. NUOBODU....

Tačiau yra Milongų, kur lankosi vieni tik argentiniečiai, todėl ten groja TANDAS iš trijų gabalų ir visus Ritmus.

 


 

Originalus tekstas nukopijuotas iš Facebook'o.

 

[...] De donde viene que las tandas de tango en una milonga son de 4? y no de 3 o de 5?

[...]

GloriayEduardo Arquimbau 

En los comienzos del Tango los bailes era acompañados por dúos, tríos y los temas duraban mucho mas que tres minutos un tema podía durar seis o siete minutos y las parejas bailaban ese tema y luego cambiaban.

Mas tarde apareció la radiofonia y las grabadoras y entonces las orquestas estuvieron obligadas a que sus Tangos tengan una máxima duración de tres minutos.

En la década de los 30. apareció la Orquesta del maestro Juan D´Arienzo y todos los jóvenes se incorporaron a bailar el Tango Argentino, los clubes abrieron sus pistas para que todos esos jóvenes puedan bailar, para eso compraban las grabaciones de las populares orquesta y organizaban los bailes, los muchachos nos parábamos en el centro de la pista y las chicas acompañadas por sus madres se ubicaban al rededor de la pista. Eramos muchos y todos jovencitos toda la noche parados y las TANDAS eran de dos temas, para que el cambio sea rápido y de esa forma puedan bailar todos. En los lugares que iba menos gente las TANDAS era de tres temas.


En las pistas no había mesas todos bailábamos sin parar.
Los que tenían unos treinta años ya iban a bailar al centro los que ya tenían 40 años bailaban en los Salones y con Orquestas, en estos Salones ya había Mesas.
En el Baile de los Jóvenes se ponía 50% de Tango y el otro 50% Jazz, Conga, Rumba, Vals, Milongas y Boleros.

Llegando a los año 60, la juventud ya no se incorporo al Tango, después de los años 80 y gracias al espectáculo Tango Argentino, entonces mucha gente grande volvió a las milongas y entonces ya se pusieron Mesas y las TANDAS entonces fueron de tres o cuatro temas, ademas como a los turistas no les gusta bailar otros Ritmos, ponen solo Tangos Milongas y Vals. ABURRIDO. . . . 
Pero hay Milongas donde van solo Argentinos entonces se ponen las TANDAS de tres temas y de todos los Ritmos.