Tango milonguero - milongų tango

Paaiškinsiu ką vadinu "tango milonguero". Tai šiek tiek skiriasi nuo siauros šio termino prasmės: šokimo stiliaus. Vartodamas šį terminą neturiu galvoje tango estilo milonguero (milonguero stiliaus tango). Pastarąjį terminą sugalvojo Susana Miller prieš kokius 20 metų ir juo dažnai vadinamas šiuo metu labiausiai paplitęs socialaus šokimo stilius (angliškai dar vadinamas close embrace), kuris priešpastatomas sceniniams ir šiaip atviresniems šokimo stiliams, kartais (nevisai korektiškai), vadinamiems tango salon.

Tačiau šiame straipsnelyje neturiu galvoje šokimo stiliaus. Tango milonguero man yra "milongų tango", arba "milonguerų tango". Tai yra tango tradicija, kuri yra Buenos Airių milongų tradicijos dalis. Tai tango, kurį išpažįsta milonguerai, tos tradicijos nešėjai. Tango milonguero yra požiūris į tango ir į visą tango kultūrą, ne vien tik šokimą siaurąja prasme. Daugelis dalykų, tame tarpe ir šokimo stilius, yra to požiūrio įtakoje.
Skamba gal ir painiai, todėl geriau išvardinsiu pagrindinius tango milonguero principus.

Muzikalumas, šokimas pagal muziką, jos ritmą ir kadenciją yra būtinoji tango milonguero dalis. Jei to nėra, nėra ir tango milongueroKita vertus, tai būdinga bet kuriam šokiui. Tango milonguero pasaulyje tai yra kone pagrindinė tema.

Tango yra vaikščiojimas pagal muziką apsikabinus. Jeigu yra apsikabinama kažkaip ypatingai, siekiant geresnės technikos ar geresnio atrodymo, tai - ne tango milonguero. Apsikabinimas (abrazo, embrace), kaip apsikabinama, galų gale apsikabinimo jausmas priklauso nuo to, kokiu tikslu yra šokama. Tango milonguero yra šokama būtent dėl abrazo, dėl partnerių suartėjimo, intymumo. Tuo viskas pasakoma, koks tas apsikabinimas turi būti. Tango milonguero pasaulyje apsikabinimas yra tikslas, o ne priemonė techniniams šokio dalykams. Jeigu taip nėra, tai - ne tango milonguero.

Yra įvairių šokimo stilių. Tačiau techniniai principai, susiję su vaikščiojimu, ašimi, laikysena, vedimu yra bendri, tai yra visiems suprantama tango kūno kalbą. Šokimo stiliai tėra palyginus nežymūs tos kalbos dialektai, kartais trukdantys susikalbėti, tačiau neperdaug. Visa šokio technika tarnauja muzikalumui ir niekam kitam, koks bebūtų šokimo stilius. Toks yra tango milonguero požiūris. Kita vertus, tas požiūris galų gale labai įtakoja šokimo stilių.

Tango milonguero yra "socialus tango", t.y. tam tikra senamadiška socializavimosi, bendravimo rūšis. Sakant "socialus tango" (angliškai social tango), turima galvoje, kad tai nėra sceninis, profesionalus tango, tai milongų tango, jo paskirtis yra socialinė, ne meninė. Pagrindinė priežastis, kodėl milonguero dalyvauja tango gyvenime, yra vaikščioti į milongas siekiant susitikti su žmonėmis, draugais, vyrais, moterimis su jais šokti ir šiaip kartu mėgautis milongos ritualais. Jei kažkam lankymasis milongose nėra pagrindinė priežastis užsiimti tango, tai nėra tango milonguero.

Tango milonguero yra šokamas sau ir partneriui. Tai, kas šokama kitiems, nėra tango milonguero (nekalbu apie stilių). Išimtys yra paprastai skirtos draugams. Ir savo tuštybei patenkinti, kartais reikia ir to.

Tango milonguero svarbu yra tai, ką šokdamas jauti savo kūnu, tu ir tavo partneris/ė. Tai, kaip atrodai kitiems, pats sau ar partneriui, yra antraeilis, nors ir nevisai nesvarbus dalykas. Todėl ekstravagantiški judesiai nėra tango milonguero dalis. Visa tango technika yra skirta jausmui pasiekti, ne atrodymui. Atrodymas dažnai būna gero jausmo rezultatas, išorinis požymis, nors nebūtinai.

Tango milonguero yra bendruomeninis veiksmas. Todėl toks svarbus yra tango etiketas. Jis yra pagristas tarpusavio pagarba.

Na ir pagrindinis dalykas: tango yra trijų minučių romanas! Nors tik trijų minučių, bet romanas! O tas tango, kuris atitinka šitą apibrėžimą, ir yra tango milonguero.
Išskyriau tai į atskirą punktą, kadangi tai galėtų būti tango milonguero apibrėžimu. Tai, žinoma, graži metafora, tačiau ji paaiškina visą esmę, nors ir dažnai užmirštamą, deja. Savo esme tango milonguero nėra nei saviraiška, nei sportas, nei iššūkis tobulėjimui, nei dialogas, nei monologas. Tai nėra savo istorijų pasakojimas kitam žmogui (esu girdėjęs ir tokį pasakymą). Ir tai taip pat nėra joks menas! (menas yra scenoje).
Tango milonguero yra trijų minučių romanas ir tam tarnauja viskas: muzika, šokis, apsikabinimas, milongos ritualas, elgesys ir visa kita. Jei jūsų tango netelpa į šią metaforą, tai - ne tango milonguero. Tai išvis ne tango, o tik jo imitacija.